tirsdag 12. juni 2012

Tankekart som struktureringsverktøy.

Guttorm Hveem har lært oss om tankekart i Ikt-studiet vårt. Han gav oss følgende oppgave som en intoduksjon i bruk av tankekart.

Oppgåve:
Finn fram eit tomt ark og blyant eller penn.
Skriv «Tankekart» midt på arket.
Skriv så ned alle stikkorda du assosierer med tankekart på arket. Bruk gjerne strekar
mellom orda dersom dei passar saman eller er relatert til kvarandre. Bruk eitt til to minutt
på dette. Ferdig? Snu arket.
Dette er en av de pedagogiske måtene å bruke tankekart på, som en slags kartlegging av det tema du skal begynne å jobbe med. Dette kan man be hver enkelt elev om å gjøre eller man kan lage felles tankekart i klassen.  Når man er ferdig med temaet kan man lage et nytt tankekart og se hvor mye man har greid å tilføre tankekartet samelignet med det første man lagde.

Anne, min kollega og jeg har begynt å planlegge neste år. Da ville vi gjerne lage et årshjul som skulle visuallisere hva året skulle brukes til. I årsahjulet ville vi sette opp tema, oppgavetittel og hvilke læreplanmål vi jobber med i denne perioden. Vi startet med å tegne en skisse analogt.

Andre kollegaer lo av oss som brukte papir og blyant. Det var da vi kom på at vi kanskje kunne bruke tankekart til denne jobben. Det har vi prøvd. Vi er ikke helt ferdig og gjør stadig forandringer. men nå slenger jeg det ut og vil gjerne har tilbakemeldinger fra dere der ute på hva vi kan gjøre på andre måter.

Programmet jeg har brukt er bubbl.us. Her kan man opprette en gratis konto som er passordbeskyttet. Så er det en enkel navigering for å opprette nye bobler, skifte farge, skrive tekst og flytte på boblene. Det fins mange andre tilsvarende programmer som man kan bruke. Hvis du vil lære mer om det, er nok læreren min den som kan mest om dette feltet, så sjekk http://guttorm.hveem.no/blogg/tag/tankekart/

mandag 4. juni 2012

Erfaringer med hjemmeeksamen.

Utsikt fra Calosso i vakre Piemonte. Foto:R.Horgen
Da er jeg ferdig med hjemmeeksamen i 1. semester av IKT og vurdering for læring i regi av Nyweb ved universitetet i Stavanger. Det ble gitt ro ulike oppgaver, en hvor vi skulle se på hvordan sosiale medier og internett kan være med på å minske skillene mellom den tradisjonelle skolen og samfunnet utenfor. Den andre gikk på hvordan sosiale medier kunne være et potensiale for læring og spesielt i forhold til vurdering i skolen.
Anne og jeg  jobber på Eiker videregående skole i Øvre Eiker kommune. Vi hadde bestemt oss for å prøve å løse hver vår oppgave. Vi skulle samarbeide i idefasen for å hjelpe hverandre med å tolke oppgaven og finne gode argumenter, relevant litteratur og lære mest mulig ut fra disse to oppgaven. Det gjorde vi torsdag og fredag. Streiken tvang oss til å sitte hjemme hos Anne i stede for på biblioteket i Drammen. Vi lånte alt av aktuelle bøker biblioteket på Eiker, hamstra litt proviant, så var vi klare. Vi skreiv, spiste, drakk kaffe og lo, og skreiv mer. Leste korrektur for hverandre, gikk en tur mens vi diskuterte oppgaven.

Vi fulgte stort sett planen i forhold til vårt eget samarbeid. I tillegg hadde vi litt kontakt med noen lærere på St.Hallvard vgs som også tar dette studiet.. Vi hadde kontakt på Twitter og utveksla litt tips og artikler underveis. Vi brukte twitter til å spørre skoletwitternorge om innspill på ulike perspektiver og skoletwitternorge svarte. Noe brukte vi i oppgaven og andre ting var god informasjon å legge til grunn. Alt ialt en svært lærerrik eksamen som ga meg tid til å kunne fordype meg i det emnet som jeg valgte. Interessant og litt moro å bruke sosiale medier til å orientere seg i et fagfelt. Syns flere burde kaste seg ut i dette!