mandag 27. august 2012

Studiestart

Da står et nytt semester med IKT og vurdering for læring for døra. Synes 1. semester var veldig lærerikt på flere måter. Mange nye verktøy ble introdusert og har funnet din plass i undervisningen, det kommer flere enn meg til gode. I andre omgang var det veldig nyttig å kjenne på selv hvordan det er å skulle forholde seg til en læringsplattform som elev, til forskjell fra det å være lærer, som har hele regien. Noen ganger klødde jeg meg litt i hode for å finne ut av hvor jeg hadde lest enkelte ting. Disse erfaringene har jeg tatt med meg inn i klasserommet i møte med elevene. Håpet er at det som blir lagt ut blir mer tydelig, mer logisk i struktur og gjør skoledagen for elevene enklere å administrere slik at den tiden elevene er fokusert blir brukt til å lære og ikke til å klø seg i hode fordi jeg har laget et kaos uten like.

Programmet for morgen dagen er spennende. Kirsti Slettevold skal ønske oss velkommen. Bjørn Helge Græsli som jobber på Kristen videregående skole i Trøndelag. Han skal snakke om IKT og vurdering for læring. Det er han god på. Det blir bra!

Så skal Arne Olav Nygard snakke om "erfaringer fra modul 1, presentasjon av og tanker om terminplan, litteratur og arbeidsmåter".

Til slutt starter vi på første oppgave i andre semester. Anne og jeg er klar, håper de andre studentene er det også!

Lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn.

Planleggingsdagene på Eiker videregåemde skole gikk bl.a med til en interessant innføring i arbeidet med lesing av fagtekster. Ann Elisabeth Gunnulfsen tidligere rektor ved Søndre Modum ungdomsskole, nå ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Blinderen i Oslo, har skrevet boka Les mindre - forstå mer i samarbeid med Lisbeth Breivik.

Foredraget tok utgangspunkt i arbeidet med systematisering av leseopplæring i Modum kommune fra innføringen av L-97 og hvordan dette arbeidet har resultert i disse to publikasjonene. Bøkene tar for seg hvordan ulike lesestrategier brukes i ulike fag for å fremme læring og øke elevenes prestasjoner. Foredraget tok for seg forskning på leseopplæring og praktiske øvelser som underbygger denne forskningen. 

I Modum kommune har de laget en handlingsplan som systematisk gir opplæring i ulike lesestrategier fra 1. til 10. klasse. Dette gjør elevene i Modum kommune godt rusta til å håndtere ulike teksttyper. Noen av strategiene de går gjennom er bl.a. det å Skummlese tekster, skanne teksten, lage spørsmål til teksten, se på konteksten teksten står i, bruk av tidslinje, bruke ordbok og storyboard.

Foredraget var veldig interessant og satte fokus på nyttige redskaper satt i system.