onsdag 5. september 2012

Wikispaces

I dag har vi hatt første dag med wiki på Design og håndverk. Elevene skal få lære om wikiteknologien og selv få lov til å bidra med kunnskap på vår egen wiki som har arbeidstittel Yrkeswiki. Det er allerede veldig spennede på den måten at det stiller mange nye krav til oss om lærere.

For det første at det er et nytt verktøy som må læres. Men takket være opplæringsvideoene som vi får via Nyweb lærer man verktøyet etter noen gjennomspillinger. Noen syns at det å lære seg et nytt verktøy på nett er skummelt og at dørstokkmila nesten er  umulig å overtige. Det føles enda mer skummelt å skulle ta det med seg i klasserommet hvor eleven skal bli overbevist om at dette er et nyttig verktøy.

For det andre er det mange ting som må være på plass før man setter igang med elever. Vi har lært at det er en fordel at wikien er opprettet og strukturert før elevene får slippe til på wikien. Det gjør det lettere å holde orden i sidene som det skal legges ut informasjon på.

For det tredje er det en spennene arbeidsform å slippe elevene ut i. Samarbeidslæring i praksis. Vi satte elevene til å lage en kontrakt seg imellom om hvordan de skulle samarbeide på gruppa. Hva er lov og hva er ikke lov. Hva er godt samarbeid helt konkret? Hvilke konsekvenser gir det å bryte det gruppa har kommet fram til? Her drar vi erfaringer fra å jobbe i ungdomsbedrifter der samarbeid har stått sentralt. Det er lett for elevene å trekke erfaringer fra dette arbeidet inn i arbeidet med wiki.

Foto: Reidunn Horgen

mandag 27. august 2012

Studiestart

Da står et nytt semester med IKT og vurdering for læring for døra. Synes 1. semester var veldig lærerikt på flere måter. Mange nye verktøy ble introdusert og har funnet din plass i undervisningen, det kommer flere enn meg til gode. I andre omgang var det veldig nyttig å kjenne på selv hvordan det er å skulle forholde seg til en læringsplattform som elev, til forskjell fra det å være lærer, som har hele regien. Noen ganger klødde jeg meg litt i hode for å finne ut av hvor jeg hadde lest enkelte ting. Disse erfaringene har jeg tatt med meg inn i klasserommet i møte med elevene. Håpet er at det som blir lagt ut blir mer tydelig, mer logisk i struktur og gjør skoledagen for elevene enklere å administrere slik at den tiden elevene er fokusert blir brukt til å lære og ikke til å klø seg i hode fordi jeg har laget et kaos uten like.

Programmet for morgen dagen er spennende. Kirsti Slettevold skal ønske oss velkommen. Bjørn Helge Græsli som jobber på Kristen videregående skole i Trøndelag. Han skal snakke om IKT og vurdering for læring. Det er han god på. Det blir bra!

Så skal Arne Olav Nygard snakke om "erfaringer fra modul 1, presentasjon av og tanker om terminplan, litteratur og arbeidsmåter".

Til slutt starter vi på første oppgave i andre semester. Anne og jeg er klar, håper de andre studentene er det også!

Lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn.

Planleggingsdagene på Eiker videregåemde skole gikk bl.a med til en interessant innføring i arbeidet med lesing av fagtekster. Ann Elisabeth Gunnulfsen tidligere rektor ved Søndre Modum ungdomsskole, nå ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Blinderen i Oslo, har skrevet boka Les mindre - forstå mer i samarbeid med Lisbeth Breivik.

Foredraget tok utgangspunkt i arbeidet med systematisering av leseopplæring i Modum kommune fra innføringen av L-97 og hvordan dette arbeidet har resultert i disse to publikasjonene. Bøkene tar for seg hvordan ulike lesestrategier brukes i ulike fag for å fremme læring og øke elevenes prestasjoner. Foredraget tok for seg forskning på leseopplæring og praktiske øvelser som underbygger denne forskningen. 

I Modum kommune har de laget en handlingsplan som systematisk gir opplæring i ulike lesestrategier fra 1. til 10. klasse. Dette gjør elevene i Modum kommune godt rusta til å håndtere ulike teksttyper. Noen av strategiene de går gjennom er bl.a. det å Skummlese tekster, skanne teksten, lage spørsmål til teksten, se på konteksten teksten står i, bruk av tidslinje, bruke ordbok og storyboard.

Foredraget var veldig interessant og satte fokus på nyttige redskaper satt i system.

tirsdag 12. juni 2012

Tankekart som struktureringsverktøy.

Guttorm Hveem har lært oss om tankekart i Ikt-studiet vårt. Han gav oss følgende oppgave som en intoduksjon i bruk av tankekart.

Oppgåve:
Finn fram eit tomt ark og blyant eller penn.
Skriv «Tankekart» midt på arket.
Skriv så ned alle stikkorda du assosierer med tankekart på arket. Bruk gjerne strekar
mellom orda dersom dei passar saman eller er relatert til kvarandre. Bruk eitt til to minutt
på dette. Ferdig? Snu arket.
Dette er en av de pedagogiske måtene å bruke tankekart på, som en slags kartlegging av det tema du skal begynne å jobbe med. Dette kan man be hver enkelt elev om å gjøre eller man kan lage felles tankekart i klassen.  Når man er ferdig med temaet kan man lage et nytt tankekart og se hvor mye man har greid å tilføre tankekartet samelignet med det første man lagde.

Anne, min kollega og jeg har begynt å planlegge neste år. Da ville vi gjerne lage et årshjul som skulle visuallisere hva året skulle brukes til. I årsahjulet ville vi sette opp tema, oppgavetittel og hvilke læreplanmål vi jobber med i denne perioden. Vi startet med å tegne en skisse analogt.

Andre kollegaer lo av oss som brukte papir og blyant. Det var da vi kom på at vi kanskje kunne bruke tankekart til denne jobben. Det har vi prøvd. Vi er ikke helt ferdig og gjør stadig forandringer. men nå slenger jeg det ut og vil gjerne har tilbakemeldinger fra dere der ute på hva vi kan gjøre på andre måter.

Programmet jeg har brukt er bubbl.us. Her kan man opprette en gratis konto som er passordbeskyttet. Så er det en enkel navigering for å opprette nye bobler, skifte farge, skrive tekst og flytte på boblene. Det fins mange andre tilsvarende programmer som man kan bruke. Hvis du vil lære mer om det, er nok læreren min den som kan mest om dette feltet, så sjekk http://guttorm.hveem.no/blogg/tag/tankekart/

mandag 4. juni 2012

Erfaringer med hjemmeeksamen.

Utsikt fra Calosso i vakre Piemonte. Foto:R.Horgen
Da er jeg ferdig med hjemmeeksamen i 1. semester av IKT og vurdering for læring i regi av Nyweb ved universitetet i Stavanger. Det ble gitt ro ulike oppgaver, en hvor vi skulle se på hvordan sosiale medier og internett kan være med på å minske skillene mellom den tradisjonelle skolen og samfunnet utenfor. Den andre gikk på hvordan sosiale medier kunne være et potensiale for læring og spesielt i forhold til vurdering i skolen.
Anne og jeg  jobber på Eiker videregående skole i Øvre Eiker kommune. Vi hadde bestemt oss for å prøve å løse hver vår oppgave. Vi skulle samarbeide i idefasen for å hjelpe hverandre med å tolke oppgaven og finne gode argumenter, relevant litteratur og lære mest mulig ut fra disse to oppgaven. Det gjorde vi torsdag og fredag. Streiken tvang oss til å sitte hjemme hos Anne i stede for på biblioteket i Drammen. Vi lånte alt av aktuelle bøker biblioteket på Eiker, hamstra litt proviant, så var vi klare. Vi skreiv, spiste, drakk kaffe og lo, og skreiv mer. Leste korrektur for hverandre, gikk en tur mens vi diskuterte oppgaven.

Vi fulgte stort sett planen i forhold til vårt eget samarbeid. I tillegg hadde vi litt kontakt med noen lærere på St.Hallvard vgs som også tar dette studiet.. Vi hadde kontakt på Twitter og utveksla litt tips og artikler underveis. Vi brukte twitter til å spørre skoletwitternorge om innspill på ulike perspektiver og skoletwitternorge svarte. Noe brukte vi i oppgaven og andre ting var god informasjon å legge til grunn. Alt ialt en svært lærerrik eksamen som ga meg tid til å kunne fordype meg i det emnet som jeg valgte. Interessant og litt moro å bruke sosiale medier til å orientere seg i et fagfelt. Syns flere burde kaste seg ut i dette!

mandag 9. april 2012

Superverktøy

Å være student i voksen alder er noe langt annet enn slik jeg husker studenttilværelsen for "noen" år siden. Kjenner at jeg har en hunger etter å lære og setter så utrolig pris på å lære nytt. Det som får meg til å skrive dette innlegget ikveld er fordi jeg har akkurat gått gjennom to instruksjonsvideoer som Arne Olav har lagt ut til oss. (Arne Olav er læreren vår, hvis det skulle slumpe til at noen utenfor studiesirkelen skulle snuble inn i dette innlegget) Der forklarer har med rolig stemme, eller røyst, som han ville sagt, om Google reader. Et veldig smart verktøy for raskt å kunne sjekke mange nettsteder på ett og samme sted. Nå er min google reader redigert siden sist jeg prøvde meg på den. Da fikk jeg ikke helt dreisen på den. men nå vil jeg nok forsøke å bruke den mer jevnlig til å sjekke hva som skjer på de nettstedene jeg ofte er innom. Hva er dine erfaringer med google reader? Finnes det andre varianter å prøve?


onsdag 21. mars 2012

Kompetansehevingsdag på Hole Artcenter

Design og håndverks- og formgivingslærere i Buskerud fylke hadde onsdag 21.3.12 kompetansehevingsdag på vakre Hole Artcenter. Der møttes lærere fra hele fylket til faglig oppdatering. På programmet stod bl.a. rett bruk av bilder for publisering på nett. Det var bibliotekaren Rigmor Plikk på Røyken vgs som var invitert til å snakke om tema. 


Bilder på nett, hva er lov og hva er ikke lov.

Det er veldig enkelt å lage kopier av bilder når man bruker internett, men er det lov?
Bildet kan være beskyttet av opphavsrett. Hva gjør du da? Det lureste er nok å ikke kopiere bildene, hvis du har tenkt å legge dem ut som illustrasjon på skolens blogg eller hjemmeside. 


Hvem eier teksten eller bildet?
Den som skaper et åndverk har opphavsrett til verket.  Dette leser vi om i Åndsverksloven.
Litteratur, vitenskap. kunst, foto og musikk av en hver art, er et  åndsverk, også på internett.
Elevens arbeider eier eleven og er deres eiendom og derfor også åndsverk. Du som lærer må be om tillatelse for å kunne publisere det på skolen hjemmeside eller på skolens blogg.

Opphavsretten reguleres av åndsverkloven. I det øyeblikk et kunstverk av enhver art er ferdig, er det beskyttet av åndsverksloven. Ingen ting må gjøres. Et verk er automatisk beskyttet.

Ønsker man å bruke og gjøre forandringer på et åndsverk krever det en tillatelse fra opphavsmannen.
I tillegg trenger du en tillatelse hvis du ønsker å offentliggjøring det du har remixet.

Skolens intranett, slik som It's learning eller Fronter  trenger tillatelse for å kunne publisere bilder der elever er med eller elevenes arbeider.
Det er nok med en muntlig tillatelse for å publisere. Loven sier at barn under 18 år må ha foreldrenes tillatelse for å kunne publisere.Men det finnes bilder du kan bruke fritt. Såkalte CC lisensierte bilder . CC står for creativ commens. Creative commens er en idell organisasjon som har laget et lovverk som gir tillatelse til å publiserer bilder under visse forutsetninger. Her kan du lese mer om denne organisasjonen.
Prinsippet er at ved å merke bilder på internett med ulike symboler forteller du andre om hva de har lov til å gjøre med bildet hvis de ønsker å bruke det.

Hvor finner vi dem?
Alle bildene på Wikipedia kan man bruke fritt. Også Wikimedia har frie bilder som du kan bruke. http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Andre steder du kan finne CC-lisensierte bilder finner du her.
Everystockphoto har frie bilder. Du må registrere deg på siden for at du skal kunne laste ned bilder fra denne siden. http://www.everystockphoto.com/

Kozzi.com innholder både bilder, musikk go video som ligger fritt til bruk. på denne siden må du også registrere deg for å laste ned bilder fra. http://www.kozzi.com/

Multicolour search er en morsom tjensete hvor du i tillegg til å finne frie bilder også kan be om å få bilder i samme fargenyenser. Det var stilig!

Nasjonalbiblioteket på nett har mange historiske bilder som kan brukes fritt. http://www.nb.no/ Så her er det bare å velge å vrake. Da skulle det ikke være helt umulig å finne bilder man med god samvittighet kan bruk på bloggen!

Og husk at dine egne bilder er det du som har opphavsrett til. Resten av dagen brukte vi bl.a. til ulike workshops. Noen jobbet med blomster, makeup, sketch up, maleteknikker og blogging.