mandag 27. august 2012

Lesing av fagtekster i alle fag på alle trinn.

Planleggingsdagene på Eiker videregåemde skole gikk bl.a med til en interessant innføring i arbeidet med lesing av fagtekster. Ann Elisabeth Gunnulfsen tidligere rektor ved Søndre Modum ungdomsskole, nå ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Blinderen i Oslo, har skrevet boka Les mindre - forstå mer i samarbeid med Lisbeth Breivik.

Foredraget tok utgangspunkt i arbeidet med systematisering av leseopplæring i Modum kommune fra innføringen av L-97 og hvordan dette arbeidet har resultert i disse to publikasjonene. Bøkene tar for seg hvordan ulike lesestrategier brukes i ulike fag for å fremme læring og øke elevenes prestasjoner. Foredraget tok for seg forskning på leseopplæring og praktiske øvelser som underbygger denne forskningen. 

I Modum kommune har de laget en handlingsplan som systematisk gir opplæring i ulike lesestrategier fra 1. til 10. klasse. Dette gjør elevene i Modum kommune godt rusta til å håndtere ulike teksttyper. Noen av strategiene de går gjennom er bl.a. det å Skummlese tekster, skanne teksten, lage spørsmål til teksten, se på konteksten teksten står i, bruk av tidslinje, bruke ordbok og storyboard.

Foredraget var veldig interessant og satte fokus på nyttige redskaper satt i system.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar