onsdag 5. september 2012

Wikispaces

I dag har vi hatt første dag med wiki på Design og håndverk. Elevene skal få lære om wikiteknologien og selv få lov til å bidra med kunnskap på vår egen wiki som har arbeidstittel Yrkeswiki. Det er allerede veldig spennede på den måten at det stiller mange nye krav til oss om lærere.

For det første at det er et nytt verktøy som må læres. Men takket være opplæringsvideoene som vi får via Nyweb lærer man verktøyet etter noen gjennomspillinger. Noen syns at det å lære seg et nytt verktøy på nett er skummelt og at dørstokkmila nesten er  umulig å overtige. Det føles enda mer skummelt å skulle ta det med seg i klasserommet hvor eleven skal bli overbevist om at dette er et nyttig verktøy.

For det andre er det mange ting som må være på plass før man setter igang med elever. Vi har lært at det er en fordel at wikien er opprettet og strukturert før elevene får slippe til på wikien. Det gjør det lettere å holde orden i sidene som det skal legges ut informasjon på.

For det tredje er det en spennene arbeidsform å slippe elevene ut i. Samarbeidslæring i praksis. Vi satte elevene til å lage en kontrakt seg imellom om hvordan de skulle samarbeide på gruppa. Hva er lov og hva er ikke lov. Hva er godt samarbeid helt konkret? Hvilke konsekvenser gir det å bryte det gruppa har kommet fram til? Her drar vi erfaringer fra å jobbe i ungdomsbedrifter der samarbeid har stått sentralt. Det er lett for elevene å trekke erfaringer fra dette arbeidet inn i arbeidet med wiki.

Foto: Reidunn Horgen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar