onsdag 25. januar 2012

Læreplaner og digital kompetanse.


Læreplan for design og håndverk er delt inn i to ulike programfag; Produksjon og Kvalitet og dokumentasjon. I Produksjon finnes det ett spesifikt mål som henviser til bruk av digitale verktøy i undervisningen;

-bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

I Kvalitet og dokumentasjon finnes det også ett spesifikt mål som henviser til bruk av digitale verktøy i undervisningen;

- bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

For oss har bruken av digitale verktøy gradvis blitt mer og mer naturlig i undervisningsammenheng. Vi bruker idag pc daglig med elevene. Alle beskjeder og lekser blir lagt på It’s learning, som er fylkests LMS.. Personlige beskjeder til eleven skrives på It’s learning. Oppgaver som blir gitt legges der, der  leverer elevene oppgaver og får vurderinger etter løste oppgaver.
Fravær blir ført direlte i Skolearena som er fylkes fraværsprogram. Dere fører elevene meldinger for eget fravær ukentlig.
I dokumetnasjonsarbeidet i Design og håndverk er det blitt en naturlig del. Alle kan bruke  mobiler eller digitale kameraer til å fotografere arbeidet gang. Noe som er supernyttig i dokumentasjon av en arbeidsprosess. Eleven lager presentasjoner, brosjyrer, rapporter, blogg og mye, mye mer som deler av dokumentasjonen av det de gjør i produksjon.

Kravet til dokumentasjon er ulikt for de ulike programområdene eleven kan velge etter Design og håndverk, derfor er det viktig at elevene blir godt rusta til å håndtere mange ulike verktøy på pc.

Selv om læreplanen i Design og håndverk kun har to mål som konkret peker på digital kompetanse som elevene skal oppnå, ligger det nå så naturlig inne i våre fag at vi lett tolker det inn i endel av de andre målene i begge programområdene. Det har vært en prosess. I denne prosessen har det skjedd noe med oss voksne. Det har vært behov for å tenke nytt om det vi har gjort i undervisningen tidligere. slik at vi har kunne slippe til bruk av pc der det er naturlig at den har sin plass og beholde det som fungerer best tradisjonelt sett. Dette har vært en sunn prosess som har utvikla faget vårt til det det er idag.

De grunnleggende ferdighetene i design og håndverk peker nettopp på dette at de digitale ferdighetene skal brukers i alle deler av faget.


Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere håndverksprodukter og tjenester. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse.

Dette krever en bred tilnærming slik at eleven får kompetanse på bred basis. PC’ene og den alene gjør ingen forandring. Det er hodene bak hver skjerm som bidrar til forandring. Ved å flytte fokus fra den mer tradisjonelle undervisningen til en mer elevfokusert undervisning, skjer det noe med den enkelte elev som er positivt.

Når det gjelder lokalt læreplanarbeid i Design og håndverk har Buskerud fylkeskommune oppretta nettverksgrupper som har gjort denne jobben med å konkretisere målene og nivådifferensiere læreplanmålene. I tillegg tilpasser vi målene til den enkelte oppgaven som elevene får utdelt. Vi gjennomgår målene slik at eleven skal kunne kjenne igjen hva som kreves av dem på de ulike nivåene

Foto: Reidunn Horgen

2 kommentarer:

  1. Vi ser hvor viktig det er for oss å øke vår kompetanse inne IKT, så bruken av digitale verktøy blir hensiktsmessig for eleven. Vi opplever jo konkurranse blant spill og sosiale nettverk, og det er stor sjanse for eleven å rote seg bort i myldret av informasjon på internettet.Pc er i skolen og kommet for å bli, den er en del av grunnleggende ferdigheter som gjør at behovet for å spesifisere i læreplanmålene blir en ekstra kvalitetssikring. Du får belyst bruken av IKT som vi i stor grad har nytte av i skolen :) supert

    SvarSlett
  2. kjenner meg igjen i mye av det du skriver, det blir spennende å lære mer og utvikle seg i bruken av IKT i undervisningen

    SvarSlett