tirsdag 12. juni 2012

Tankekart som struktureringsverktøy.

Guttorm Hveem har lært oss om tankekart i Ikt-studiet vårt. Han gav oss følgende oppgave som en intoduksjon i bruk av tankekart.

Oppgåve:
Finn fram eit tomt ark og blyant eller penn.
Skriv «Tankekart» midt på arket.
Skriv så ned alle stikkorda du assosierer med tankekart på arket. Bruk gjerne strekar
mellom orda dersom dei passar saman eller er relatert til kvarandre. Bruk eitt til to minutt
på dette. Ferdig? Snu arket.
Dette er en av de pedagogiske måtene å bruke tankekart på, som en slags kartlegging av det tema du skal begynne å jobbe med. Dette kan man be hver enkelt elev om å gjøre eller man kan lage felles tankekart i klassen.  Når man er ferdig med temaet kan man lage et nytt tankekart og se hvor mye man har greid å tilføre tankekartet samelignet med det første man lagde.

Anne, min kollega og jeg har begynt å planlegge neste år. Da ville vi gjerne lage et årshjul som skulle visuallisere hva året skulle brukes til. I årsahjulet ville vi sette opp tema, oppgavetittel og hvilke læreplanmål vi jobber med i denne perioden. Vi startet med å tegne en skisse analogt.

Andre kollegaer lo av oss som brukte papir og blyant. Det var da vi kom på at vi kanskje kunne bruke tankekart til denne jobben. Det har vi prøvd. Vi er ikke helt ferdig og gjør stadig forandringer. men nå slenger jeg det ut og vil gjerne har tilbakemeldinger fra dere der ute på hva vi kan gjøre på andre måter.

Programmet jeg har brukt er bubbl.us. Her kan man opprette en gratis konto som er passordbeskyttet. Så er det en enkel navigering for å opprette nye bobler, skifte farge, skrive tekst og flytte på boblene. Det fins mange andre tilsvarende programmer som man kan bruke. Hvis du vil lære mer om det, er nok læreren min den som kan mest om dette feltet, så sjekk http://guttorm.hveem.no/blogg/tag/tankekart/

3 kommentarer:

 1. Så spennende! Men den analoge var vel så fin. Hva vil dere vise med hjulet som ikke kan vises på vanlig liste? Er her sammenhenger som kommer bedre fram? Hva med vurderingssituasjoner? Hilsen norsklærer som følger G Hveem på twitter.

  SvarSlett
 2. Tror noe av det viktigste for oss på Design og håndverk er den visuelle utformingen av årshjulet og at det skal være lett oppfattelig. Det var derfor vi startet på den analoge som en slags skisse til en mer plakatutformet utgave av årshjulet som kunne henge i klasserommet og distribueres til foreldrene. Vil forsøke å bygge ut dette tankekartet mer slik at også vurdering kommer inn i tillegg til læreplanmål.

  SvarSlett
 3. Då har eg kome meg ut av kanoen og fått tastatur under fingrane... Sidetal refererer til lenka/pdf nederst.

  Refleksjonsspørsmål:
  - Fargar: Kunne ulike typer tema/oppgåver (praktisk, PTF, kreative prosessar osb.) ha ulike fargar? Kva vinn ein på det?
  - Kompetansemål: veldig smart å kobla dei på og, kanskje kompetansemål passar fleire stader på årshjulet og? Kan ein då jobba tverrfagleg?
  - Bilete/Ikon: Kan de bruka eit bilete av eit produkt (eller noko anna) på dei ulike tema/bolkane?
  - Kan oppgåver/dokument leggjast inn i tankekartet?
  - Fristar?
  - Kva må du fortelja elevane for at dei skal forstå det du har skrive?
  - Kva betyr strekane mellom to boksar? Betyr dei alltid det same?

  osb?


  Dei fleste gratisprogramma for tankekart inneheld berre basisfunksjonane. Personleg held eg ein knapp på mindmanager, last gjerne ned ein demo frå mindjet.com, eller test https://catalyst.mindjet.com/. Personlig lisens er uhorveleg dyr om eg ikkje hugsar feil. Student/Skulelisensar er litt rimelegare: http://shop.alfasoft.no/Inventory/Navision/categories/4,13,129?cat=yes&category=4,13,129&categoryName=MindManager


  Då eg jobba i grunnskulen laga eg det aller meste av planar i tankekart. Malen inneholdt vekedagar, rutinar, timar, fag og faga var merka med taggar. Då kunne eg velje filter= vis bare matematikk for å skriva/planlegga alle matematikktimane og så bytta til filter=norsk. Ikon og bilete blir brukt for å hugsa meir, og alle faga og type oppgåver fekk eigne ikon. Døme på side 30-31 i lenka nederst.

  Eg har laga meg eit dashboard i mindmanager som blir opna når eg startar mindmanager. Her har eg alt eg treng (oppgåvene er stort sett flytta over til omnifocus no.) Mappene med filer blir oppdatert automatisk, eg kan hoppe raskt til andre kart derfrå, og klippa/lima til nye kart om eg vil det.

  Døme på ein lokal plan i matematikk kan du sjå på side 24. Her har eg og markert kompetansemål som heng saman og kan kombinerast.
  Karta kan ein enkelt visa som lister og strukturert tekst om ein ynskjer det. Eller ein kan eksportera det til word-filer, powerpoint, websider osb. Prøv å klikka på Hjem/Oversikt/Innhold her: http://guttorm.hveem.no/reise/ (websideeksporten kan forresten lastast opp i lms slik at heile greia blir synleg og klikkbart i lms...)


  Ein kan og klassifisera tankekart, eit forsøk på modell er å finna på side 22 her:
  Inspirasjon: http://guttorm.hveem.no/kurs/deigodedoma-guttormhveem_notat.pdf

  SvarSlett